Gå til sidens hovedinnhold

To års fengsel for Kjell Gunnar Larsen

Artikkelen er over 5 år gammel

Haugaland tingrett har dømt tidligere leder i SOS Rasisme Kjell Gunnar Larsen til fengsel i to år for bedrageri.

HAUGESUND: Tidligere daglig leder i SOS Rasisme Kjell Gunnar Larsen og sju andre tiltalte fikk onsdag ettermiddag dommen etter tiltalen mot dem.

Det skjer fem måneder etter at Haugland tingrett tok saken opp til doms, 13. mai i år.

Dommen er på 339 A4-sider.

ETTER AKTORS PROSEDYRE: Krever 2 år og 9 måneder for fengsel for Larsen

For Larsens del er halvannet år av den to år lange dommen gjort betinget, og han har også krav på 58 dager fratrekk for varetekt.

LES OGSÅ: Han var den reelle leder

60-åringen må også betale Nav 387.280 kroner i erstatning, samt tåle inndragning av 560.000 kroner til fordel for Haugesund SOS Rasisme.

De andre tiltalte

Foruten Larsen sto også hans samboer Anne Elisabeth Hansen (49) tiltalt. Hun frifinnes for de aller fleste postene, men dømmes likevel til 120 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år.

Det skjer fordi hun dømmes for post I e) i tiltalen, der hun i egenskap av å være lokallagsleder og styremedlem i SOS Rasisme forledet ansatte i et VOX (nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) til å utbetale penger.

I oppsummeringen under omtalen av Hansen står det at hun "skal domfelles for bedrageri av Populus med kr. 250 258".

Bjarne Stokke (63) fra Haugesund dømmes til halvannet års fengsel, der ett år og 90 dager gjøres betinget. Han dømmes blant annet for fire bedragerier av til sammen 3,1 milliioner kroner.

LES OGSÅ: Medlemsansvarlig (63) bedro for betydelige midler

Henrik Ormåsen (42) fra Haugesund er dømt til seks måneders betinget fengsel, etter å ha blitt kjent skyldig i ett bedrageri; å forlede VOX til å betale ut 570.000 kroner i urettmessig støtte.

LES OGSÅ: Utnyttet unge medlemmer på utspekulert vis

For de øvrige tiltalte ble dommene følgende:

 • Trond Thorbjørnsen (39) fra Oslo: Halvannet års fengsel, hvorav ett år og 60 dager er gjort betinget.
 • Kenneth Fuglemsmo (33) fra Trondheim: Seks måneders betinget fengsel.
 • Jan Skretteberg (35) fra Vikersund: Seks måneders betinget fengsel.
 • Bård Frantzen (38) fra Oslo: 75 dagers betinget fengsel.

70.000 sider med dokumenter

Rettssaken startet i januar i år. Underveis ble mer enn 70.000 sider med dokumenter med minst 100.000 navn fra medlemsregistrene lagt fram under den fem måneder lange rettssaken.

LES OGSÅ: – Én uke hadde vært nok

Aktor Hallvard Gardshol Bjørndal frafalt flere tiltaleposter under rettssaken og reduserte andre, men ba om at Larsen måtte dømmes til to år og ni måneders fengsel.

AKTORS KOMMENTAR: – Vi har fått medhold i at de har drevet med omfattende juks 

Larsen var opprinnelig tiltalt for bedrageri av 17,6 millioner kroner, men dette tiltalepunktet ble redusert til 3,2 millioner kroner i løpet av rettssaken.

LES OGSÅ: Alle ba om frifinnelse

For de øvrige sju tiltalte varierte straffepåstandene fra 7 måneder opp til to år og tre måneder. Med ett unntak la forsvarerne ned påstand om full frifinnelse.

Dommen fra Haugaland tingrett er ført i pennen av tingrettsdommer Signe M. Lundegård, som har hatt Tove Elin Aksdal og Rune Eriksson med seg som meddommere.

Dette er saken

 • SOS Rasisme ble startet i 1985 etter inspirasjon fra SOS Racisme i Frankrike. Formålet var «å skape en bred allianse mot den økende rasismen – enten det er organisert rasisme/nazisme, statlig rasisme eller hverdagsrasisme».
 • SOS Rasisme hadde sitt hovedkontor i Haugesund med haugesunderen Kjell Gunnar Larsen (59) som registrert daglig leder.
 • Organisasjonen fikk årlige tilskudd fra Fordelingsutvalget under Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og frifondsmidler gjennom Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).
 • I august 2009 kom LNU på kontroll som førte til tvil om medlemstallene var korrekte. Fordelingsutvalget bestemte å holde tilskuddet for 2010 tilbake i påvente av kontroll, mens LNU avslo søknad om tilskudd for 2009 og krevde tilbakebetalt 9,7 millioner kroner i utbetalt støtte for 2007 og 2008. SOS Rasisme har hevdet at organisasjonen talte 37.000 medlemmer i 2008. Ifølge LNU er det reelle tallet trolig om lag 5.000.
 • SOS Rasisme avviste alle beskyldninger, men ble i november 2011 dømt i Haugaland tingrett til å tilbakebetale 9,7 millioner kroner til LNU.
 • Samtidig iverksatte Haugaland og Sunnhordland politidistrikt etterforskning mot SOS Rasisme. I en razzia i organisasjonens lokaler i Haugesund gjorde politiet omfattende beslag i februar 2012.
 • I desember 2011 stevnet også Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) SOS Rasisme for 6,8 millioner som BLD mente organisasjonen uberettiget hadde fått utbetalt etter å ha oppgitt for høye medlemstall. I oktober 2012 fikk BLD medhold i sitt krav i Haugaland tingrett. Begge dommene ble rettskraftige før jul 2011.
 • I november 2014 gikk politiet til aksjon mot boligen til daglig leder i SOS Rasisme, Kjell Gunnar Larsen, og pågrep ham og samboeren. Larsen ble varetektsfengslet, først for fire uker, senere for tre nye.
 • I september 2015 tok statsadvokaten i Rogaland ut tiltale mot åtte personer i organisasjonen, fire av dem bosatt i Haugesund. Straffesaken startet i Haugaland tingrett 11. januar 2016 og skulle vare i åtte uker, men ble avsluttet først 13. mai – etter 17 uker i retten.
 • I rettssakens siste uke har reduserte påtalemyndigheten og helt frafalt flere punkt i bedrageritiltalen fra 16,8 mill. kroner til 3,1 millioner for de fleste tiltalte.

 

Kommentarer til denne saken