Positive til felles legevakt

Artikkelen er over 3 år gammel

Bystyret stiller seg positiv til at Karmøy kommune påtar seg vertskommuneansvar for drift av interkommunal legevakt.

DEL

HAUGESUND: Politikerne i bystyret behandlet saken om interkommunal legevakt i kveld.  De gikk enstemmig inn for rådmannens innstilling.

Rådmannen skriver i sin konklusjon: «Haugesund kommune driver pr. i dag en velfungerende interkommunal legevakt i Karmsundgata. En relokalisering av denne, og eventuelt drift i regi av andre, må innebære samme robusthet og kvalitet. Kommunen driver i dag kommunal øyeblikkelig hjelp-senger ved SBS. Fem omliggende kommuner kjøper samme tilbud av kommunen. Det ses ikke som hensiktsmessig å flytte dette tilbudet inn som del av legevakten. En relokalisering av interkommunal legevakt må ses mot etableringen av interkommunalt brann- og redningsvesen. Etableringen må også omfatte ambulansetjenesten i regi av Helse Fonna.»

Rita Leinan (H) understreket at det er viktig at tilbudet til innbyggerne ikke blir dårligere.

– En forutsetning må være at en relokalisering må bli lønnsom for alle kommunene.

Svein Erik Indbjo er glad for at rådmannen har sagt at kostnadene blir som i dag.

– Jeg vil løpe etter ham dersom de de ikke blir det, sa han.

– Det spørs om du når ham igjen, la ordfører Arne-Christian Mohn kjapt til.

Artikkeltags