Ikke stans oss nå!

Av
DEL

Klimafanatisme er ikke bærekraftig! Mange miljøforkjempere, spesielt i hovedstaden, jobber for at olje- og gassnæringen skal ha en snarlig sluttdato. Det er trist, for den er faktisk en helt nødvendig del av løsningen, noe vår egen region er et synlig bevis på.

Det er ikke mange som er uenige i at vi er avhengige av en global fellesinnsats for å sikre en bærekraftig fremtid for kloden vår. Men vi må ikke bli fanatiske! Da går det galt!

Det er flere klimaforkjempere som mener at vi må avvikle olje- og gassindustrien innen 2035. De klarer åpenbart ikke å se det fulle bildet. Olje- og gassnæringen sørger i dag for arbeid til nærmere 200 000 nordmenn, samtidig som verdens energibehov er stadig økende. Som en direkte konsekvens av nødvendige miljøtiltak. Storbritannias åtte gjenværende kullkraftverk stod i vår og sommer stille i flere uker, mens landet fikk energien sin fra blant annet norsk gass. Planene er å stenge de britiske kullkraftverkene helt innen 2025. Og Tyskland kommer etter. Uten kullkraft vil Europa ha et enormt behov for gassen Gassco på Bygnes distribuerer, og gjennom sine rørledninger leveres det daglig nødvendig energi til kontinentet til en verdi av 1 milliard kroner. Det er inntektene fra olje og gass som har dannet grunnlaget for det velferdssamfunnet vi nå lever i.

Heldigvis har olje- og gassnæringen et voldsomt fokus på klima og bærekraft, og sammen med leverandørindustrien bidrar de aktivt til utvikling i riktig retning. Dette er særlig tydelig på Haugalandet.

Westcon bidrar til en miljørevolusjon til sjøs med batteri- og hydrogendrevne ferjer for Norled. Unitech sørger for kabling til olje- og gassinstallasjonene i Nordsjøen, og bidrar med det til elektrifisering av sokkelen. Fra sitt anlegg ved Kårstø forsyner Aibel det nye Johan Sverdrup-feltet med elkraft som vil redusere de totale CO2-utslippene fra feltet med vanvittige 19 millioner tonn.

Vi ser også hvordan en rekke selskaper i regionen vår, som har vokst frem innenfor petroleumsnæringen, klarer å bruke sin eksisterende kompetanse på nye områder. Etter et tøft møte med oljefallet i 2015, gjennomførte Imenco en svært vellykket bransjeglidning mot vind og havbruk. Med utgangspunkt i sin lange erfaring med komplekse undervannsoperasjoner har de utviklet unike anodeløsninger hindrer rust på havvind-turbinene. DeepOceans innovative arbeid gjennom mange år gjør at de utfører kabellegging og andre viktige subsea-operasjoner for den internasjonale havvindnæringen. På samme måte har Aibel brukt sin offshore-kompetanse i samarbeid med ABB til å utvikle et nytt plattformkonsept. Plattformen fungerer som en transformatorstasjon, og konverterer vekselstrøm fra hanvindparkene om til likestrøm, som så sendes til land i sjøkabler. Marine Aluminium leverer gangbroer til de nye havvind-turbinene, og Østensjø Rederi bruker spesialbygde fartøy til serviceoperasjoner for havvindindustrien utenfor Storbritania.

Havvind vil bli enormt viktig for en klimavennlig energimiks i årene fremover, som samtidig som det bidrar til avkarbonisering av energisektoren også kan skape verdier for landet vårt på nærmere 120 milliarder kroner. Olje- og energidepartementet har anbefalt Utsira Nord som én av to store norske flytende havvindparker, noe som kan bety at regionen vår vil komme til å trenge 80 000 årsverk knyttet til havvind de neste 25 årene.

Det er også en rekke mindre oppstartsselskaper som bruker kompetanse og erfaring fra olje- og gassindustrien til å utvikle nye miljøvennlige løsninger. Erfaring fra offshore-engineering har for eksempel gjort det mulig for Karmøy-selskapet Oxyl-Clean å rense forurenset vann med sine nye miljøvennlige desinfeksjonsløsninger – helt uten bivirkninger. Dette vil bety en revolusjon for drikkevannet, ikke bare det i springen hjemme hos oss, men også det i de farlige drikkevannskildene i den tredje verden.

Det er slik utvikling vi er avhengige av, og olje- og gassnæringen vil være svært sentral i dette i mange år fremover. Selvsagt kan vi ikke kutte en næring som danner grunnlaget for alt vi er og har. Det er rett og slett ikke bærekraftig! Derfor kan vi ikke la fanatiske holdninger uten et helhetlig perspektiv få stanse oss nå. Vi skal være stolte over at vi i regionen vår har en så viktig industri som setter bærekraft i fokus, at de viser evne til omstilling i tillegg til en imponerende gjennomføringsevne fra mange år med kontinuerlig utvikling. Sammen vil de bidra til at vi både kan nå klimamålene – og samtidig sikre bærekraftig økonomisk verdiskaping.

Artikkeltags