Kirstens glassbøyer skulle henge i nytt Oslo-storbygg. Ikke alt gikk etter planen da de ankom hovedstaden

I Orkla-kontoret med temaet «Stabburet og makrell» henger glassbøyer blåst av Formbar glassverksted. Ikke alle kulene nådde fram til kontorlokalet slik de skulle.