Tapte millioner på aksjespekulasjon i Wilson-rederiet

Artikkelen er over 3 år gammel

Oslo-selskapet Aega ASA mislyktes fullstendig i sin aksjespekulasjon mot Eidesvik-rederiet Wilson ASA. Selskapet kjøpte 100.000 aksjoner og forventet å tjene 1,2 millioner kroner da det ble krevd innløsning fem timer senere.