HAUGESUND: Haugesund Brannkorpsforening har ikke tillit til brannsjefen. I en pressemelding skriver de at de ikke tror brannsjefen kan drive brannvesenet på en måte som sikrer innbyggere i kommunen, eller verne den ansatte i innsats på en forskriftsmessig måte.

HØR INTERVJU MED OLE MORTEN SKOGLAND PÅ RADIO 102

Del på Facebook

– Med endringene som framkommer i budsjettforslaget for Haugesund kommunene 2012 vil det medføre at de ansatte må strekke seg ytterligere utover dagens lovverk for å gjøre jobben sin. Dette vil ikke kunne aksepteres og ansatte krever at det utarbeides en ny ROS-analyse for Haugesund, skriver Ole Morten Skogland, leder for Haugesund Brannkorpsforening, i pressemeldingen.

H-debatt

Denne kunngjøringen kom de ansatte selv til enighet om på et medlemsmøte på Folkets Hus lørdag.

– De ansattes tålmodighet har nådd sin smertegrense, legger han til.