– Etter sommeren har det toppet seg. Vi klarer ikke dekke behovet

Hver måned får Røde Kors telefoner fra ensomme som trenger en besøksvenn. Nå er behovet blitt så stort at prosjektlederen i Haugesund sliter med å rekruttere nok frivillige.