Mohn tror Haugesund kan få byvekstavtale

Haugesund har vært for liten til å få statlig byvekstavtale som gir penger – og krav – som skal gi mer miljøvennlige transportløsninger. Nå ber fagetatene om at kriteriene for tildeling revurderes, og Haugesund nevnes spesielt.