Sildabordet i fare for å forsvinne

Verdens lengste sildabord har problemer. Sild er det nok av. Det er verre med stimen av kokker.