– Vi så jo alle forfallet i sentrum

Over 40 millioner er brukt til ny bibliotekpark, skatepark og gatestrekket Bytunet-Byparken. Ordføreren mener byen trenger mer.