Nå skal innbyggerne involveres mer

Haugesund 1170316
Samarbeidspartiene i Bystyret avholdt møte på Gamle Slaktehuset om byplanlegging 
I panelet:
Fra venstre. Marit Bratthole (KrF), Marius Rønnevik (V), Bjørn-Erik Davidsen (MG), Tor Inge Eidesen (SP), Trine M. Stokland (SV), Tor Inge Fredriksen (AP), Alf Edvinsson (PP) og Gro Sandkjær Hanssen (forsker NIBR).
Møteleder : Thorleif Lothe

Foto: Harald Nordbakken

Haugesund 1170316 Samarbeidspartiene i Bystyret avholdt møte på Gamle Slaktehuset om byplanlegging I panelet: Fra venstre. Marit Bratthole (KrF), Marius Rønnevik (V), Bjørn-Erik Davidsen (MG), Tor Inge Eidesen (SP), Trine M. Stokland (SV), Tor Inge Fredriksen (AP), Alf Edvinsson (PP) og Gro Sandkjær Hanssen (forsker NIBR). Møteleder : Thorleif Lothe Foto: Harald Nordbakken

Artikkelen er over 4 år gammel

For å lykkes med byplanleggingen må innbyggerne involveres mer. Det mener statsviter og forsker Gro Sandkjær Hanssen. Torsdag kveld holdt hun foredrag på Gamle Slaktehuset i Haugesund.

DEL

HAUGESUND: – Vi må bli bedre på å bruke den unike kunnskapen som innbyggerne besitter, sa hun.

Hanssen er forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning. Hun var invitert til byen for å holde foredrag om «kompakt byutvikling» og «hvordan øke innbyggernes medvirkning i byplanlegging?».

For den relativt ferske politiske flertallskoalisjonen i kommunen ble foredraget en liten vekker.

Om ikke møtet var lukket for Høyre- og FrP-medlemmer så hadde initiativtaker Venstre lagt opp til at politikerpanelet utelukkende skulle bestå av medlemmer fra Arbeiderpartiet, Venstre, SV, MDG, SP, KrF og Pensjonistpartiet.

To-tre Høyre-representanter hadde allikevel funnet veien til første rad på tilhørerbenken.

I salen satt for det meste folkevalgte, arkitekter, planleggere og medlemmer fra politiske organisasjoner.

– Vi har ikke arealutvikling i Norge i dag som er bærekraftig, var forsker Hanssens utgangspunkt.

Selv om kompakt byutvikling har vært et nasjonalt mål siden 90-tallet, beveger vi oss med museskritt mot målet.

– Vi har tatt for mye hensyn til bilen. Det fører til at vi bruker for mye av arealene våre, sier Hanssen.

Foredragsholder: Gro Sandkjær Hanssen (forsker NIBR). Foto: Harald Nordbakken

Foredragsholder: Gro Sandkjær Hanssen (forsker NIBR). Foto: Harald Nordbakken

Karmsundgata igjen?

Uttalelsen fikk ordstyrer Torleif Lothe (V) til å pense inn på utfordringene rundt å løse problematikken med Karmsundgata da panelet skulle få kommentere.

Ikke alle paneldeltakerne var like begeistret for det.

Pensjonistpartiets Alf Edvinson mener vedtaket som er gjort for strekningen Storasundgata til Opelbygget må gjennomføres raskest mulig. Samtidig var han opptatt av å få frem at utbyggingen som i sin tid ble gjort på Raglamyr «berget hele Haugalandet».

– Når det er sagt så må vi nå bli enige om å utvikle sentrum, sa Edvinson.

– Vi må slutte å la veien styre vår utvikling av byen. Noe må gjøres med Karmsundgata, men det skal være på byens og folkets premisser. Statens vegvesen har vel aldri hatt særlig peiling på byutvikling, sa Tor Inge Fredriksen fra Arbeiderpartiet.

– Vi ønsker at byen skal være for alle, med gode møte- og aktivitetsplasser. Hollenderhaugen og Lotheparken må vedlikeholdes og oppgraderes, sa KrFs Marit Bratthole.

– Vi må ikke bygge 4-feltsvei for at sveibuen skal kunne komme seg raskere til Amanda, sa Trine M. Stokland fra SV.

– Vi ønsker redusert avhengighet av bil og vil øke kollektivandelen, sa Venstres Marius Rønnevik.

Senterpartiets Tor Inge Eidesen vil helst ikke se en eneste bil i dagslys når Flotmyr-området er ferdig utbygget.

– I stedet for alle undergangene ønsker vi gående og syklende øverst og biltrafikken under, sa han.

Miljøpartiet De Grønnes Bjørn-Erik Davidsen mener det er viktig at politikerne passer på at næringslivet ikke får styre for mye.

– Vi må passe på at de ikke sprenger grensene, sa han.

PUBLIKUM: Mange hadde tatt turen da samarbeidspartiene i Bystyret avholdt møte på Gamle Slaktehuset om byplanlegging.
Foto: Harald Nordbakken

PUBLIKUM: Mange hadde tatt turen da samarbeidspartiene i Bystyret avholdt møte på Gamle Slaktehuset om byplanlegging. Foto: Harald Nordbakken

Kort Høyre-replikk

I salen satt Nils Konrad Bua fra Høyre. Han ba om å få en replikk.

– Vi må planlegge for de 100.000 som bor utenfor bykommunen, sa han blant annet og ble raskt fratatt mikrofonen.

For forsker Gro S. Hanssen ble nok den korte debatten om Karmsundgata en avsporing, men hun fikk frem at det ligger føringer fra sentralt hold om at all vekst i dag skal tas gjennom økt kollektivtransport, sykkel og gange.

Hun fortalte at utviklingen av mange bysentrum i dag ødelegges av altfor mange kjøpesentre. Sentrum etter sentrum tappes dermed for kjøpekraft.

– Men vi kan ikke bare bygge sentrum for kjøpesterke hipstere fra 29 til 40 år. Vi må også bygge sentrum for barn og eldre og ta hensyn til livsløpsperspektivet, sa hun.

Hanssen mener at sentrum må bygges innenfra for at det skal bli en suksess og viste til Jærplanen som ett forbilledlig eksempel.

– Dere må se på tvers av kommunegrensene når det skal planlegges et bysentrum. Kommunene må samordne sin arealpolitikk. Et felles bo- og arbeidsmarked, som dere har med Karmøy i dag, fordrer til samarbeid. Enten må dere slå dere sammen eller så må dere gå sammen om å utarbeide en felles regionalplan, sa forskeren.

Skrøt av Jærplanen: Forsker Gro Sandkjær Hanssen fra Norsk institutt for by- og regionforskning. Foto: Harald Nordbakken

Skrøt av Jærplanen: Forsker Gro Sandkjær Hanssen fra Norsk institutt for by- og regionforskning. Foto: Harald Nordbakken

Inspirerende foredrag

Flertallspanelet på Slaktehuset var enige om at tilbakemeldingene fra foredragsholderen ga dem inspirasjon.

I del to av Hanssens foredrag handlet det om hvordan innbyggerne kan bidra mer til byplanlegging. Hun poengterte at alle interesser og grupper bør høres når reguleringsplaner skal vedtas. Hun fortalte også om undersøkelser som viser at innbyggerne savner deltagelsesmuligheter mellom kommunevalgene.

– Altfor mye i dag er spikret før høringsrunden, sa hun.

Folk fra salen savnet en bedre oversikt over hvilke planer som til en hver tid er til høring og hva som etter hvert vedtas.

– Det er for vanskelig å finne frem på kommunens nettsider, sa Natur og Ungdoms representant.

Senterpartiets Tor Inge Eidesen sitter i planutvalget og lovet at han allerede i neste møte skulle ta opp problematikken under eventuelt.

– Vårt arbeid må bli mer synlig og folk må få bedre mulighet til å involvere seg. Dette skal jeg ta opp med kommuneadministrasjonen, sa Eidesen.

Det aller første møtet i «Politisk arena» var dermed over. Flere enn antatt møtte opp og det måtte settes frem flere stoler. Initiativtakerne lover å sette flere interessante tema på dagorden fremover.

– Nå blir det spennende å se om politikerne tar hintet og inviterer innbyggerne med i fortsettelsen, sa en tilhører på vei ut dørene.

Artikkeltags