HAUGESUND: Sammen med sivilarkitekt Arne Sødal holdt Okkenhaug det første hovedforedraget på årets ByggArena, møteplassen for byggebransjen og eiendomsutviklere som fredag ble arrangert for niende gang med 215 deltakere.

Planprogrammet for ny sentrumsplan skal vedtas i november og sendes ut på høring før jul. Sødals og Okkenhaugs innlegg handlet om sentrumsutvikling, og foredragsholderne var helt samstemte. Haugesund oppfyller allerede nesten alle krav som stilles innenfor nyurbanismen som de har gjort seg til talsmenn for.

– Her er et kompakt sentrum med en god blanding av boliger og næringsvirksomhet. Områdene mot sundet er utnyttet på en god måte og her er få enkeltbygg som bryter med denne helheten, er begges oppfatning.

Nye bydelssentra

Sødal og Okkenhaug mener Haugesund må satse på fortsatt utvikling av sentrum. Karmsundgata som deler byen i to, mener de kan utvikles til en boulevard med plass til både gjennomgangs- og lokaltrafikk.

Øst for Karmsundgata anbefaler de en utvikling etter landsbymodellen med egne sentra der innbyggerne kan få dekket de daglige behovene sine uten å kjøre bil.

Politisk motstand

– Det vi opplever er ofte at forvaltningen er åpne for disse tankene, men at politikerne holder igjen. De ønsker ikke forandring og oppfører seg ofte som små duracellkaniner som durer fram og skal vise til raske resultater, sier Okkenhaug.

Lederen i planutvalget i Haugesund kommune, Dagfinn Torstveit (H), kjenner seg ikke igjen på dette området, men roser ellers foredraget. Det samme gjør Arne Christian Mohn (Ap), som samtidig benytter anledningen til å understreke at han er bekymret for planene om fortetting nordover i stedet for å satse på sentrum.

– Trenger aktivister

Om Haugesund mangler noe er det først og fremst medvirkning fra innbyggerne, sier Okkenhaug videre. – Byen trenger flere aktivister. Det bør også være i kommunens og utbyggernes interesse siden det vil være med å redusere konfliktnivået senere.

LES OGSÅ:

Hedret for sentrumsbygg

Ønsker en visjonær politiker