Lagmannsretten avviste anken i SOS Rasisme-saken

Artikkelen er over 3 år gammel

Lagmannsretten mener tingrettens dom i SOS Rasisme-saken er både riktig, grundig og forstandig, og vil derfor ikke tillate ny behandling av saken for de to haugesunderne som anket dommen.