Tverrpolitisk enighet om å skrote 50-metersbasseng

Politikerne er enige om å gå videre med rådmannens to foreslåtte konsepter for ny svømmehall. Mot Arbeiderpartiets vilje, blir Grytå skrinlagt som alternativ plassering.

Artikkeltags