Mistet kunder etter skilt-fjerning

Innehaver av blomsterbutikken Frøken Magnolia merker allerede konsekvensene av at vegvesenet fjernet skiltet hennes ved Fylkesveg 47.