Får 8,5 millioner i erstatning

Revmatismesykehuset har vunnet fram i sitt krav om erstatning for feil på bygget. Gassrør med farlige sotpartikler måtte byttes ut.