Hele livet har de vært sammen. Nå har de kommet til sitt første veiskille.

Helt fra de ble født har de delt det meste, tvillingene Håkon og Sondre Bådsvik (21). Nå deler de også yrkestittel.