Gå til sidens hovedinnhold

Helse Fonna oppretter lyttetelefon

Artikkelen er over 10 år gammel

HAUGESUND: I kjølvannet av psykiatrirapporten – hvor Klinikk for psykisk helsevern i Helse Fonna slaktes – har styret i Helse Fonna nå vedtatt en handlingsplan for å sikre pasientene bedre diagnostikk og behandling.

Les også: Feil i én av tre journaler

En lyttetelefon hvor pasienter og pårørende kan vende seg, er et av tiltakene. Tilbakemeldingene skal brukes aktivt i forbedringsarbeidet ved klinikken og ifølge den nye handlingsplanen skal pasientene og pårørende i økende grad bli lyttet til i selve behandlingen.

Handlingsplanen inneholder tiltak i fem hovedkategorier:

 • Styring og ledelse
 • Diagnostikk og behandling
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Pasient og pårørende
 • Kontroll og forbedring.


Det er administrasjonen i Helse Fonna og de ansatte i Klinikk for psykisk helsevern som har laget handlingsplanen som nå har fått styrets velsignelse.

Ifølge en pressemelding fra styret i Helse Fonna bygger tiltakene på tidligere vedtatte strategier og dokument fra Helse Fonna og Helse Vest. Det er også tatt med tiltak som ble PwC-rapporten mente man burde innføre.

– Målet med handlingsplanen og tiltakene er å sikre god kvalitet, effektiv samhandling og rett ressursbruk i alle ledd av pasientbehandlingen, sier styreleder Toralv Mikkelsen i Helse Fonna.

Helse Fonna skal følge opp klinikken tett framover. Dette skal de gjøre:

 • Bidra til å styrke fagmiljøet ved klinikken, blant annet ved å opprette en tverrfaglig prosedyregruppe som skal ha ansvaret for å etablere og revidere prosedyrer og retningslinjer.
 • Sette i verk tiltak for å sikre et bærekraftig fagmiljø.
 • Dokumentasjon og føring av journaler vil få et særskilt fokus.
 • Ulike opplæringstiltak skal igangsettes.
 • Pasienter og pårørende skal involveres sterkere.
 • Arbeidet med internkontroll og revisjon av klinikken skal intensiveres.

Kommentarer til denne saken