– Folk får avsmak for pisk når de trenger en gulrot

Flere beboere, høyere bygg, smidigere regelverk. Harald Larssen Lønning mener flere må bo i sentrum for å sette fart på byens utvikling.