– Folk tror at Haugesund er en for liten by til at vi skal tilby dette

I en verden hvor tid er penger ser noen et stort potensial i å investere i tiden til kundene.