BERGEN: – Vi har flyttet helikopteret til Havarikommisjonens lokaler på Lillestrøm. Der har vi lokaler og utstyr som er mer egnet til det videre arbeidet, bekrefter Kåre Halvorsen i Havarikommisjonens luftfartsavdeling overfor avisen.

Helikopteret ble fraktet med to biler fra Haakonsvern i Bergen. Åtte av Havarikommisjonens ansatte i Lillestrøm skal sammen med flere utenforstående fortsette arbeidet med å finne årsaken til styrten.

Tirsdag fastslo Havarikommisjonen at styrten utviklet seg «veldig, veldig raskt» og at ulykken var et faktum på under ett sekund.

– Basert på de faktaene vi har og det visuelle, så vet vi at det er en teknisk ulykke, ikke menneskelige feilhandlinger om bord i helikopteret, sa Halvorsen tirsdag.

Alt var normalt fram til helikopterets hovedrotor falt av, og det ble ikke sendt nødsignal. Halvorsen anslår at ulykken skjedde på mindre enn ett sekund.