BERGEN [BA]: Blant annet er Marinen ikke knyttet til nødnettet, noe som førte til at fregatten som koordinerte innsatsen til sjøs posisjonerte seg på motsatt side av øya, skriver Bergens Tidende. Dermed var fregatten uten fri sikt til ulykkesstedet.

Opplysningene kommer fram i en bacheloroppgave ved ingeniørstudiet på Høgskolen på Vestlandet. Oppgaven peker også på at Hovedredningssentralen satt på mye informasjon som ikke nådde fram til mannskapene på stedet.

Stabssjef Gustav Landro i Vest politidistrikt sier de har trukket lærdom på flere punkter etter ulykken.

– Kommunikasjonen mellom fregatten og innsatsleder på land var ugunstig, siden Marinen ikke har nødnett. Vi måtte kommunisere på VHF og telefon, noe som tok lengre tid.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS) tar selvkritikk på at ikke all informasjon nådde ut til mannskapene.

– Vi har i ettertid lært at vi burde kommunisert tydeligere at dette mest sannsynlig dreide seg om et totalhavari uten overlevende. Denne tilbakemeldingen tar vi med oss videre, skriver operativ redningsinspektør Ståle Jamtli ved HRS til BT.

Avisen har ikke lykkes i å få en kommentar fra Forsvaret til evalueringen. Ifølge pressetalsmann Frank Sølvsberg er skipssjef Frode Røte på KNM «Otto Sverdrup» ikke tilgjengelig fordi fartøyet er på Nato-oppdrag i dansk farvann.