LUFTFART: Luftfartstilsynet har fått gjennomslag for alle sikkerhetskrav, ifølge TV 2. Super Puma-helikoptrene vil dermed kunne fly igjen fra 14. juli.

Ifølge Luftfartstilsynet har to ting vært spesielt viktige for at forbudet skulle oppheves.

– Det ene er å redusere sannsynligheten så mye som mulig for at det kan oppstå tretthetsbrudd i planetgirene. Den andre går på å øke sannsynligheten for at, hvis det likevel oppstår et brudd, oppdages det så tidlig som mulig, sier Lars Kobberstad, direktør i Luftfartstilsynet til TV 2.

Fagforening skuffet

Han har stor forståelse for at det fremdeles er knyttet stor usikkerhet til helikoptertypene.

– Luftfartsmyndighetene i Norge må ta beslutninger basert på fakta og analyser, det mener vi at vi har gjort i denne saken her. Nå mener vi at det er trygt å fly denne helikoptertypen, forklarer Kobberstad.

Men fagforeningen Industri Energi er svært skuffet over at flyforbudet er opphevet.

– Så lenge man ikke vet den bakenforliggende årsaken til at et av planetgirene i helikopterets girboks røk og feilen er utbedret, så bør ikke helikoptrene tas i bruk igjen på norsk sokkel, mener helikopterekspert Henrik S. Fjeldsbø i Industri Energi.

Han mener det er skremmende at Luftfartstilsynet ikke har ventet med å oppheve forbudet før Havarikommisjonen kommer med endelig rapport.

– Samtidig er det, så langt Industri Energi kjenner til, ingen oljeselskap på norsk sokkel som er villig til å ta helikoptertypen i bruk igjen nå, sier han.

Flere endringer

Produsenten bak Super Puma, Airbus Helicopters opplyser at det er gjort en rekke endringer som har forbedret sikkerheten Blant annet endring av girboksen. Forbedringene er gjort etter det selskapet har lært av undersøkelsene som er gjort etter Turøyulykken.

Selskapet skriver også at opphevelsen av forbudet ikke nødvendigvis vil føre til at man gjenopptar trafikken med helikopteret, fordi det tar tid å gjenopprette tilliten til helikoptermodellen.