OSLO: Det var en Super Puma av typen EC225 som var involvert i den tragiske ulykken ved Turøy den 29. april, der 13 personer omkom. Etter ulykken fikk helikoptertypen flyforbud over hele Europa. Nå er dette forbudet opphevet, opplyser EASA i en pressemelding fredag.

Det norske luftfartstilsynet velger imidlertid, i likhet med britiske luftfartsmyndigheter, å opprettholde flyforbudet inntil videre. Det opplyser de i sin egen pressemelding.

– En hån

Industri Energi, et av forbundene for ansatte innen Olje, gass og landbasert industri, har tidligere uttalt at de har mistet tilliten til Airbus, selskapet som produserer Super Puma-helikoptrene.

Nå har de også mistet tilliten til europeiske luftfartsmyndigheter.

– Så lenge man ikke vet hva som utløste havariet, er det direkte uforsvarlig å løfte flyforbudet. Det er en hån mot dem som skal fly med denne maskinen og de pårørende etter ulykken. Her må man rett og slett ta seg tid til å avvente konklusjonen fra den norske havarikommisjonen, sier helikopterekspert Henrik S. Fjeldsbø.

Problematisk girboks

I en foreløpig rapport har Statens havarikommisjon for transport (SHT) konkludert med at Turøy-styrten mest sannsynlig skyldtes et utmattelsesbrudd i deler av helikopterets hovedgirboks.

En tidligere versjon av Super Puma-helikopteret havarerte utenfor Skottland i 12009, og den britiske havarikommisjonen konkluderte også da med at det hadde forekommet tretthetsbrud i deler av hovedgirkassen.

I EASAs påfølgende inspeksjon av helikoptrene, fant de også ytterligere feil. Blant annet i stramming av skruer i rotorfestet.

At EASA nå opphever flyforbudet, baserer de på at Airbus nå skal ha erstattet det problematiske giret med en annen mer robust type, som de kaller «Type B».

Trenger tydeligere svar

SHTs undersøkelser av helikopterstyrten og Super Puma EC225-vraket er imidlertid ikke avsluttet.

I den foreløpige konklusjonen fra juni het det at havarikommisjonen var «ganske sikre på at de var inne på en av årsaksfaktorene og en viktig én».

Skal flyforbudene i Norge og Storbritannia oppheves, må havarikommisjonens videre undersøkelser gi enda tydeligere svar, mener de to landenes luftfartstilsyn.

CHC, selskapet som opererte helikopteret, har uttalt at de vil kvitte seg med helikoptertypen som styrtet på Turøy.

I etterkant av ulykken har også Statoil, som CHC fløy på oppdrag fra, gjennomført en interngranskning. Der konkluderte de med at de må styrke arbeidet med helikoptersikkerhet.