TURØY: – Politiet har med hjemmel i politilovens §7 besluttet å gjeninnføre restriksjoner i luftrommet rundt ulykkesstedet fram til torsdag 12. mai klokken 24.00, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding mandag.

Årsaken er at de ønsker å unngå aktivitet i luftrommet som kan komme i konflikt med arbeidet til Havarikommisjonen.

Begrensningene gjelder en radius på tre nautiske mil rundt ulykkesstedet, og under 1.000 fots høyde.

Søket etter vrakdeler ble gjenopptatt lørdag, og det letes blant annet etter komponenter fra helikopterets hovedgirboks.