Vil få svar på kva som skjedde så raskt som mogleg

Hardanger lensmannsdistrikt jobbar med å henta inn vitneobservasjonar og andre bevis etter den fatale helikopterulykka i Røldal søndag. Samtidig går havarikommisjonen igjennom helikopteret.