OSLO: Regjeringen gir inntil 5 millioner kroner mer til Statens havarikommisjon for transport (SHT) i forbindelse med havariundersøkelsen av helikopterulykken på Turøy.

– Regjeringen tar ansvar for å sikre at Statens havarikommisjon for transport har budsjettmidler til å gjennomføre havariundersøkelsene av helikopterulykken på Turøy og andre havariundersøkelser på transportområdet i 2016, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

SHT har ansvar for å undersøke og avdekke årsakene til helikopterulykken på Turøy utenfor Bergen 29. april, hvor tolv menn og en kvinne i alderen 32 til 60 år omkom.

Kongen i statsråd ga fredag samtykke til overskridelse av bevilgningene med inntil 5 millioner kroner, ettersom kostnadene i forbindelse med undersøkelsen vil overstige de midlene som SHT har tilgjengelig på sitt budsjett i 2016.

– Det er viktig å undersøke denne og andre ulykker grundig. Å komme til bunns i hvordan en slik ulykke kunne skje, er viktig for de etterlatte, men det er også avgjørende for å kunne unngå lignende ulykker i fremtiden, sier Solvik-Olsen.