ODDA: Kampen for fortsatt kirurgisk beredskap var den store kampsaken ved 1. mai-arrangementet i Odda. En rekke sentrale helsepolitikere hadde tatt veien for å delta i markeringen.

Arbeiderpartiets Ruth Grung kunne fra talerstolen erklære at partiet akter å gi sin støtte til at sykehuset må få beholde de funksjonene det har i dag. Dermed er det flertall for dette på Stortinget, melder NRK, som først omtalte saken.

– Vi vil sørge for at tilbudet i Odda blir opprettholdt. Men like viktig er det å sørge for at det må være forutsigbarhet fremover ved alle sykehus av mindre størrelse, sier Grung til NTB.

– Fulgte ikke Stortingets vilje

For én uke siden godkjente helseminister Bent Høie beslutningen fra Helse vest om at sykehuset i Odda ikke lenger skulle ha akuttkirurgisk døgnberedskap. Men opposisjonen varslet omkamp for sykehuset, som flere partier peker på som særlig sårbart både på grunn av lange avstander og krevende værforhold.

Arbeiderpartiet har tidligere antydet at de var villige til å fravike sin generelle regel om at Stortinget ikke skal gå inn i enkeltsaker når det gjelder sykehusene. Mandag kom bekreftelsen på at også Ap stiller seg bak Odda.

– I nasjonal helse- og sykehusplan ble det gitt klare føringer for hva som skal legges til grunn for akuttberedskap. Vi mener Høie ikke har fulgt opp Stortingets vilje, sier Grung.

– Odda var det eneste sykehuset som ble ofret. Man tok ikke hensyn til avstander og vanskelige værforhold, slik man gjorde med flere av de andre minste sykehusene, sier hun.

Grung, som er saksordfører for saken i helse- og omsorgskomiteen, håper at også Høyre og Fremskrittspartiet vil gi sin støtte.

– Det er ønskelig med tverrpolitisk enighet, men jeg skjønner at det kan sitte langt inne. Vi jobber med å formulere en tekst som også de kan gå god for, sier hun.

– Blir håpløst

Det er imidlertid lite som tyder på at Høyre eller Fremskrittspartiet vil gi sin støtte til opposisjonens forslag. Begge partier peker på at Høies sykehusplan ligger fast.

– Det er vedtatt en sykehusplan som et flertall står bak. Hvis man skal flytte alle beslutninger til Stortinget, blir det en håpløs situasjon, sier helsepolitisk talskvinne Kari Kjønaas Kjos i Frp.

Høyres Kristin Ørmen Johnsen synes det er vanskelig å kommentere saken så lenge den fortsatt er til behandling i komiteen. Før de ulike partienes merknader kommer inn, kan man bare registrere at det kommer utspill fra enkeltrepresentanter, mener hun.

– Vi støtter helseministerens håndtering. Odda skal heretter ha kirurgisk vurderingskompetanse, og det blir en fortolkning av hva som ligger i det. Det må vi klarlegge i komitéarbeidet, sier Johnsen.

Både SV og KrF har inne forslag til behandling om at akuttberedskapen i Odda skal bestå. Senterpartiet og Venstre har ved flere anledninger gitt klart uttrykk for at de vil redde tilbudet ved sykehuset.

Helse- og omsorgskomiteen skal avgi sin innstilling i saken 9. mai.