Helse Fonna kutter personalkostnader for 32 millioner kroner, men vil ha ventetida ned

Styremøte i Helse Fonna i fjor. Kjell Arvid Svendsen, Hilde B. Christiansen og Brian Bjordal diskuterer.

Styremøte i Helse Fonna i fjor. Kjell Arvid Svendsen, Hilde B. Christiansen og Brian Bjordal diskuterer. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

– Det som koster mest er å lønne folk, sa Høyres helsepolitiske talsmann Sveinung Stensland til Haugesunds Avis lørdag. Mandag besluttet styret i Helse Fonna å redusere personalkostnadene med 32 millioner kroner innen 2023.

DEL

HAUGESUND: På tross av økende befolkningsvekst, økning i antall eldre og økende forventninger til sykehusene er tallene klare. Det vil bli økonomisk trangere tider for de lokale sykehusene.

Under et møte i Odda mandag vedtok styret i Helse Fonna langtidsbudsjettet for 2018–2023.

Det siste året har det vært nedgang i antallet pasienter som er innlagt på sykehus. Som en konsekvens av at stadig flere pasienter får poliklinisk behandling, vil antallet sengeplasser blant annet blir redusert.

– Det foregår et kontinuerlig arbeid med å legge om sykehusdriften fra døgn- til dagbehandling, det ser vi allerede resultat av, sier styreleder Kjell Arvid Svendsen i en pressemelding.

Han legger ikke skjul på at det vil bli økonomisk utfordrende år og at omstillingen til mer effektiv drift må fortsette.

Ny teknologi, medisinsk utvikling og bedre samhandling skal bidra til mer effektiv drift. I dag opplever sykehusene at ferdigbehandlede pasienter blir liggende i sykehus på grunn av mangel på plass i hjemkommunen.

Styreleder Svendsen er opptatt av at de lokale sykehusene skal bli bedre til å benytte seg av ledig kapasitet om og når slike situasjoner oppstår. I forslaget til langtidsbudsjett er det et konkret forslag om å legge til rette for at flere av normalfødslene i foretaket går til Stord sjukehus.

– Føde- og barseltilbudet på Stord ligger på landstoppen i nasjonale undersøkelser i forhold til pasientopplevelse for nybakte foreldre. Både informasjon til fødende, relasjon mellom foreldre og personalet og ivaretaking av far/partner under føde- og barseloppholdet scorer høyt. Det er derfor viktig at dette tilbudet blir gjort kjent og fortsetter å være tilgjengelig for alle gravide i foretaket, ikke bare de med adresse i Sunnhordland, sier Svendsen.

Helse Fonna har i dag ventetider på rundt 60 dager for dem som har fått somatisk behandling, ventetida varierer for ulike diagnoser og mellom sykehusene. Ventetida er lavest innen psykisk helsevern.

I 2021 er det et krav at ventetida skal reduseres til under 50 dager, innen psykisk helsevern er kravet til ventetida kortere. Antallet pasienter som får rask behandling i pakkeforløp er ventet å øke. Det er slik at de sykeste skal få hjelp raskest. Hovedtyngden av kreftpasientene er i denne gruppen og skal ikke ha unødig ventetid, heter det i pressemeldingen fra styret i Helse Fonna.

– Det er imponerende hvordan det blir arbeidet i sykehusene for å gi rask diagnose og start av behandling for kreftpasienter, kommenterer Svendsen.

Artikkeltags