I løpet av fjoråret fikk 70 prosent av befolkningen legemiddel på resept, og bruken øker.

– En generell forklaring er at befolkningen blir eldre, flere behandles, og det brukes mer av nyere legemidler, sier seniorrådgiver Christian Lie Berg ved Folkehelseinstituttets avdeling for legemiddelepidemiologi til Dagbladet.

For lav terskel

Tallene fra Reseptregisteret viser at antall personer på blodtrykksmidler økte med 2 prosent, fra 855.000 til 872.000, i 2016. Antall brukere av kolesterolsenkende økte med 3 prosent, fra 530.000 til 546.000. Antall brukere av allergimedisiner økte i fjor med 3,4 prosent fra 846.000 til 875.000.

De siste årene har det også vært en økning i bruken av reseptbelagt Paracet, en sterkere variant av den reseptfrie. I fjor fikk 479.000 personer minst én resept på Paracet.

– Vi vil ikke ha en stor andel av befolkningen på smertestillende. Spørsmålet er om terskelen for å ty til smertestillende har blitt for lav, sier fastlege og professor i sosialmedisin Steinar Westin ved NTNU.

Øker i bruk

De fleste reseptbelagte legemidlene øker i bruk, bortsett fra antibiotika, der antall brukere per 1.000 innbyggere er gått ned fra 251 til 211 på fem år, en reduksjon på 16 prosent. Målet er en 30 prosent nedgang innen 2020. (ANB-NTB)