HAUGESUND: Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR) mener utredningen ikke godt nok får fram konsekvensene for helheten i det revmatologiske tilbudet i Helse Stavanger og Helse Fonna, samt at faglige ressurser og økonomiske konsekvenser ikke er vurdert.

Det skriver Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus i en pressemelding.

– Revmatismesykehuset er positive til gjennomgang og fornyelse av organiseringen av det revmatologiske tilbudet i helseregionen. Den medisinske utviklingen og sykehusenes ulike kompetanser og styrker gjør det naturlig å vurdere hvordan tilbudet best kan organiseres videre framover, sier direktør ved HSR, Kari Nådland i pressemeldingen.

Nådland poengterer at siden Revmatologien er i kontinuerlig utvikling, vil behovet for et samarbeid og videreutvikling av det revmatologiske helsetilbudet i Helse Stavanger og Helse Fonnas områder være et bedre alternativ, enn å dele tilbudet basert på hvert enkelt helseforetak.

– Dersom eksisterende organisering brytes opp, vil ressursene fordeles på to mindre fagmiljøer som hver for seg også blir mer sårbare, sier Nådland.

LES OGSÅ:

 

Viktige behandlingstilbud ikke vurdert

I pressemeldingen heter det at utredningen legger stor vekt på den polikliniske behandlingen, men for lite om behandlingen av pasienter med høy inflammatorisk sykdomsaktivitet og pasienter som ikke har full effekt av moderne medisiner.

– Det er meget beklagelig og en stor svakhet, da utredningen utelater sårbare pasientgrupper, framholder direktøren ved Revmatismesykehuset.

Revmatismesykehuset sier også i høringsuttalelsen at samarbeidet med Haugesund sjukehus om revmakirurgi og ortopedi må videreutvikles.

– 84 % av våre operasjonspasienter kommer fra Helse Fonnas område. Det viser behovet for vår operasjonskapasitet i regionen. I tillegg har vi helt nye operasjonsstuer som vi gjerne bruker mer i samarbeid med Haugesund sjukehus, sier direktøren i pressemeldingen.