OSLO: I en vanlig influensasesong dør rundt 900 personer i Norge av sykdommen. Årets tall er ikke klare ennå, men økningen i dødsfall blant eldre knyttes til influensa, skriver VG.

– Vi har sett flere dødsfall denne vinteren enn forrige sesong, noe vi antar i stor grad kan skyldes årets influensautbrudd, sier avdelingsdirektør Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttets avdeling for influensa.

Fra uke 50 i fjor til uke 1 i år døde flere enn ventet, og i forrige uke var økningen i dødelighet markant, og økningen skyldes primært at det var langt flere over 65 år som døde, ifølge ukestatistikken fra instituttet.

– Det er alltid høyere dødelighet på vinteren enn om sommeren, og tallene samsvarer med influensasesongen. Derfor antar vi at en stor del av overdødeligheten er knyttet til influensa, sier Hauge.

Årets virus (H3N2) rammer eldre spesielt hardt.

– Dette skyldes hovedsakelig lavere grad av beskyttelse i den aldersgruppen, men egenskaper ved selve viruset kan også være en del av forklaringen. I tillegg er influensavaksinen mindre effektiv hos eldre, forklarer Hauge.