OSLO: Tørrhoste, feber og verkende muskler: Årets influensasesong er i anmarsj. Minst 1,5 millioner nordmenn er i risikosonen og bør vaksinere seg, mener Folkehelseinstituttet.

Ifølge helseregistrene tilhører 29 prosent av alle nordmenn risikogrupper som gjør dem ekstra sårbare for alvorlige komplikasjoner eller død som følge av influensasykdom. Det gjelder først og fremst eldre over 65 år, folk med en kronisk sykdom og gravide etter 12. svangerskapsuke.
Folkehelseinstituttet er overrasket over det høye anslaget.

– Ja, dette var høyere enn vi trodde, sier avdelingsdirektør Siri Helene Hauge til NTB.

Råd: Ta vaksine

Hun har ett råd til alle som er i risikosonen: Ta vaksine – i god tid før sesongen starter.

– Det tar noen uker før vaksinen virker, framholder hun.

Årets influensautbrudd er ventet å starte ved juletider og nå toppen om lag fire uker senere. Flere virus kan sirkulere på samme tid. I fjor var fire ulike virus i omløp.

– Det er litt for tidlig å si hvilket virus som kommer til å bli dominerende i år, sier Karoline Bragstad, seniorforsker ved Folkehelseinstituttets influensaavdeling, men hun peker på at det i uke 40, i starten på sesongen, var H3-viruset som var mest dominerende.

I gjennomsnitt blir 10 prosent av alle voksne og rundt 20-30 prosent av barn syke.

Det koster trolig samfunnet store summer. En doktorgradsstudie for noen år tilbake beregnet totalkostnadene for influensa til rundt 4 milliarder kroner i året.

Helsepersonell bekymrer

Folkehelseinstituttet er særlig bekymret over at få helsearbeidere velger å vaksinere seg mot sesonginfluensa. I fjor valgte bare 12 prosent av ansatte i helsesektoren med pasientkontakt å ta vaksine.

– Det er veldig lavt og burde vært høyere. De har dobbelt så høy risiko for smitte som resten av befolkningen, og kan også bidra til å spre smitte, sier Bragstad.

I snitt blir 20 prosent av helsepersonellet smittet.

I befolkningen sett under ett stiger tallet på dem som vaksinerer seg, jevnt – men smått. I fjor vaksinerte drøyt én av ti seg, mot 9 prosent året før, viser en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå.

Blitt flinkere

Derimot har folk i risikogruppene blitt flinkere til å gardere seg mot influensa med et nålestikk. I dag velger en av fire å vaksinere seg.

Likevel er det langt igjen til målsettingen til Verdens helseorganisasjon (WHO) er nådd. Deres anbefaling er at 75 prosent av alle i risikogruppene vaksinerer seg.

Årlig dør det i gjennomsnitt 900 personer som følge av alvorlig influensasykdom i Norge. Størst risiko for død har eldre og personer i risikogruppene, blant dem folk med diabetes, kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdommer, lever- og nyresvikt og nedsatt immunforsvar.