HELSE: Medisinen forventes å være på markedet i Japan allerede i mars, skriver Bloomberg.

Ifølge avisen skal firmaet Shinogi & Co søke godkjennelse i USA og Europa i sommer, og medisinen kommer derfor i hyllene tidligst neste vinter, skriver NRK.

– Dette er et legemiddel som skal ha felles godkjennelse i hele Europa. Blir det godkjent i Europa, kommer det også til Norge, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, til rikskringkasteren.

Han beskriver legemiddelet som spennende, men understreker at legemiddelverket foreløpig vet altfor lite for å kunne si noe helt definitivt om virkninger og bivirkninger.

Medisinen som tidligere har vært kjent som S-033188, mottok ifølge Bloomberg foreløpig godkjenning i Japan forrige uke.

Karoline Bragstad, fungerende avdelingsdirektør for influensaavdelingen ved Folkehelseinstituttet, sier hun har gode forhåpninger til medisinen. Medisinen skal gi effekt for både influensa A og influensa B, og har i kliniske forsøk vist seg å ha bedre effekt enn Tamiflu, opplyser Bragstad.

– De fleste land har bare ett eller to tilgjengelige antivirale medikamenter mot influensa. Ved behandling over flere dager, er det risiko for utvikling av resistens. Nye medikamenter med andre virkemåter enn dem vi har i dag, er derfor kjærkomment, sier hun. (ANB-NTB)