HELSE: Overvåkingen fra uke 44 viser at forekomsten av influensalignende sykdom i befolkningen fortsatt er på et svært lavt nivå.

Når det gjelder antall viruspåvisninger har Folkehelseinstituttet sett en markant økning de to siste ukene, og positivprosenten har steget fra 0,6 % til 2,5 %.

Dette ligger noe høyere enn tilsvarende uke i tidligere sesonger.

Ukentlig overvåking

Hver onsdag kommer Folkehelseinstituttet med oppdaterte tall som viser utviklingen. Tallene er basert på andelen legekonsultasjoner som gjaldt influensa forrige uke.

Grafikken i denne saken oppdaterer seg med de siste tallene.

I Nord-Trøndelag er faren for å bli smittet av influensa lavest i landet, kun 0,1 prosent. Oslo og Sogn og Fjordane har høyest smitte med 0,6 prosent sjanse. Også dette er svært lavt, ifølge Folkehelseinstituttet.

Risikogrupper

Nesten én million personer i Norge tilhører grupper som har økt risiko for komplikasjoner av influensa. Folkehelseinstituttet anslår at det hvert år dør 900 personer som følge av dette.

Derfor anbefaler de følgende grupper å vaksinere seg mot sykdommen:

  • Personer over 65 år
  • Beboere i sykehjem og aldersboliger
  • Gravide fra 12. svangerskapsuke
  • Personer med diabetes mellitus (type 1 og 2), kronisk luftveissykdom, kronisk hjerte- og karsykdom, kronisk leversvikt, kronisk nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt immunforsvar, svært alvorlig fedme (BMI over 40), annen alvorlig eller kronisk sykdom.

Bør vaksineres nå

For dem som skal vaksinere seg mot årets influensa, begynner det å haste. Ifølge Folkehelseinstituttet er det beste tidspunktet for å ta vaksinasjonen fra slutten av september til begynnelsen av november.

Årsaken er at man skal rekke å bli motstandsdyktig til influensaepidemien bryter ut.