Gå til sidens hovedinnhold

Ber Støre gripe inn for Valen

Artikkelen er over 8 år gammel

Ansatte ved Valen sjukehus håper styrende organer vil gripe inn og stanse Helse Fonna sin psykiatriomlegging og det de opplever som en systematisk nedbygging av sjukehuset.

ODDA: Personalgruppa ved Dobbeldiagnoseposten på Valen har sendt brev til helseminister Jonas Gahr Støre, Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget og Helse Vest, der det advares mot konsekvensene  av Fonna-styret sitt vedtak før jul.

- Endringen innebærer dramatisk reduksjon i tilbudet til psykiatriske pasienter i Helse Fonna, skriver personalgruppa.

Omleggingen innebærer en flytting av Post A - Dobbeldiagnoseposten - fra Valen til Haugesund. Personalgruppa peker på at en hel avdeling for spesialisert psykosebehandling i Haugesund vil bli avviklet og erstattet med dobbeldiagnosebehandling.

- Bærekraftig

Dobbeldiagnoseproblematikk innebærer at pasienten både har omfattende psykiatriske og rusrelaterte lidelser.

Haugesunds Avis har fått tilgang til et internt brev vikaroverlege Fathi Bezzuni har skrevet etter et møte om A-postens framtid. Overlegen skriver blant annet:
- Etter min oppfatning er A-posten en bærekraftig og levedyktig klinisk post. Dette er trolig et resultat av mange års strev. Det tar som regel tid for å få etablert et velfungerende fagmiljø.

Kutter i psykiatrien

En oppstilling viser at Helse Fonna kutter 49,8 årsverk innen psykisk helsevern, hvorav 36,3 årsverk tas fra Valen.

Personalgruppa viser til krav om reduserte ventetider og fristbrudd, og stiller spørsmål ved om ikke Helse Fonna går imot sine egne og statlige føringer.