– Synd om lokal kompetanse forsvinner

På Kvalamarka har Petrotech både utstyr, kapasitet og analysekompetanse, men de lokale vannverkene sender sine prøver helt til Moss. – Uheldig, sier vannverkets fungerende leder.