Sykepleier holdt fast etter håret under hjemmebesøk

Karmøy kommune var bekymret for oppførselen til en bruker av hjemmetjenesten, og sendte to sykepleiere i stedet for én. Det var ikke nok. Det ble i 2019 rapportert om 419 tilfeller av vold mot ansatte i helse- og omsorgsetaten i kommunen.