Hans var storsjarmør, far til 53 barn, og forlovet seg 477 ganger

Hans Andersen var en mann som ikke skydde noen midler for å skaffe seg gull og gods og tilgang til sex med kvinner.