Flest søkere til sykepleie i Haugesund

Artikkelen er over 2 år gammel

IKT-utdanningene har størst vekst i antall søkere, viser tall fra Samordna opptak. Ved Høgskulen på Vestklandet er sykepleierstudeiet det mest populære studiet.

DEL

UTDANNING: Antallet som har fag innenfor informasjonsteknologi som førstevalg, økte med 21,6 prosent i år. Blant de populære studiene, er digital økonomi og ledelse ved Universitetet i Oslo (UiO), der 329 søkere kiver om 52 plasser.

Ved det samme universitetet er det imidlertid profesjonsstudiet i psykologi det blir hardest konkurranse om, med 17 søkere per plass.

Flest søkere til sykepleie

Tallene fra Samordna opptak viser det er en nedgang i søkertalene til høyskolestudiene i Haugesund.

For ingeniørstudiene er situasjonen slik at det er færre søkere som har de som førstevalg enn tallet på studieplasser de tilbyr. Det er en positiv tendens at HMS-ingeniør-studiet har flere førstevalgssøkere enn i fjor. Studiet i nautikk og økonomi og administrasjon har solide søkertall, selv om det er en nedgang i tallet på førstevalgssøkere sammenlignet med i fjor.

– Vi er nødt til å ta denne nedgangen på alvor og finne tiltak for å snu tendensen, sier prorektor for utdanning ved Høgskulen på Vestlandet, Bjørg Kristin Selvik i en pressemelding.

På HVL det gjelder de nasjonale trendene om hvilke fag som vokser og daler i popularitet. Helse- og sosialfagene blir stadig mer populære, og det er også ei vekst i søkingen til utdanningene til barnehagelærer og grunnskolelærar.

Hard konkurranse

Nasjonalt er det hard konkurranse  på arkitektstudiet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (15,4 søkere per plass) og økonomi og ledelse ved høyskolen Oslo Met (14,5 per plass).

Rettsvitenskap ved UiO og Universitetet i Bergen er blant landets mest populære studium, viser tallene fra Samordna opptak. Til sammen har over 3.600 disse som førstevalg. Norges Handelshøyskoles siviløkonomutdanning troner også på toppen i antall søknader, mens sykepleie og politiutdanning halser like etter.

Universitetet i Tromsø gleder seg over stor interesse for de 20 plassene innen paramedisin. 291 søkere har dette som førstevalg. UiT tilbyr også 12 plasser i luftfartsfag, som 200 søkere konkurrerer om.

Flere fag har på sin side opplevd en nedgang i antall søkere, spesielt reiseliv (19,6 prosent) og farmasi (13 prosent).

Fakta om Samordna opptak 2018

* 142.004 personer har søkt om høyere utdanning innen fristen 15. april. Det er 6.417 flere søkere enn i 2017, en økning på 4,7 prosent.

* Det tilbys totalt 57.402 studieplasser til 1.303 ulike utdanningsprogrammer ved 27 læresteder.

* Det er 2,5 søkere per studieplass.

* Enkelte høgskoler og utdanninger har ikke opptak gjennom Samordna opptak. Det gjelder blant annet påbygging til master, praktisk-pedagogisk utdanning, etter- og videreutdanninger og enkeltemner.

* Tilbud om studieplasser sendes ut 20. juli, med svarfrist 24. juli.

Artikkeltags