To store tiltak gjorde heimen til noko mykje meir enn det den var før

I Skogvegen på Husnes har Liv og Trygve forlenga både vekst- og sommarsesongen monaleg.