Grunneierne tapte strid om hyttefelt i Etnefjellet

Grunneier: Kjell Ove Leite var grunneiernes kontakt med byggefirmaet og talsmann da planene ble lansert i Haugesunds Avis i 2007, men trakk seg og har ikke vært part i rettssaken. Her er han fotografert i utbyggingsområdet den gang.

Grunneier: Kjell Ove Leite var grunneiernes kontakt med byggefirmaet og talsmann da planene ble lansert i Haugesunds Avis i 2007, men trakk seg og har ikke vært part i rettssaken. Her er han fotografert i utbyggingsområdet den gang. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Ti år etter at nye planer åpnet Etnefjellet for hyttebygging, har Berge Sag Hyttetomter As vunnet i retten over grunneierne i en årelang strid om utbyggingen.

DEL

ETNE: Det ble presentert som et historisk hytteprosjekt da grunneierne på Kaldheim i Etne for første gang åpnet for hyttebygging i Etnefjellet. Inntil da var det bare grunneierne selv, Haugaland Kraft, Etne Røde Kors og Haugesund Turistforening som hadde sluppet til med hammer og sag i denne fjellheimen.

Nå ble det lagt planer for opptil 50 hytter.

Planene tatt fram igjen

Grunneierne hadde jobbet med sine tanker og planer på egen hånd i flere år uten å komme videre før de i 2011 bestemte seg for å ta kontakt med lokale byggefirma med tanke på å få satt prosessen i gang igjen.

Berge Sag og Hyttetomter As var det eneste firma som godtok grunneiernes forutsetning om at de selv ikke skulle ha noen økonomisk risiko.

Opnar Etnefjellet for hytter

Det er i dag uenighet mellom flere av grunneierne og byggefirmaet om hvilke konklusjoner som ble trukket på det første møtet mellom partene. Dagen etter møtet i oktober 2011, ringte grunneiernes valgte kontakt med byggefirmaet, Kjell Ove Leite, til Berge Sag med beskjed om at de kunne sette i gang.

Grunneierne ble uenige

Året etter ble det utarbeidet reguleringsplan for første byggetrinn med 26 tomter, arbeidet med tillatelse til bruk av anleggsveier i området, møter både med entreprenører, Haugaland kraft og kommunen, som 13. juni 2013 vedtok å legge forslag til reguleringsplan ut til offentlig gjennomsyn.

En måned senere sendte Berge Sag ut orienteringsbrev til personer som hadde meldt sin interesse for å bygge hytte i det planlagte hyttefeltet.

Høsten 2014 trakk en av grunneierne seg fra prosjektet, og det oppsto etter hvert uenighet mellom grunneierne, der spørsmålet om størrelsen på festeavgiften for tomtene, sto sentralt.

I desember 2015 bestemte grunneierne seg for at hyttetomtene skulle markedsføres med en årlig festeavgift på 12.000 kroner, som var dobbelt så mye som Berge Sag fant grunnlag for.

Byggefirmaet fant kravet fra grunneierne så useriøst at det ikke var mulig å gå videre med arbeidet. Da grunneierne ikke imøtekom byggefirmaets krav, ble de stevnet for retten.

Overlot alt ansvaret

Nå foreligger tingrettens dom, der Berge Sag har fått medhold i de fleste av sine anførsler, men kritiseres for at det ikke ble inngått en skriftlig utbyggingsavtale mellom partene.

Retten finner det likevel sannsynlig at det forelå en bindende avtale mellom partene, og at grunneierne måtte forstå at når de ville gjennomføre prosjektet uten noen som helst økonomisk risiko, så overlot de også hele ansvaret for gjennomføringen til byggefirmaet. Det må ha vært klart for grunneierne at Berge Sag ikke påtok seg all risiko ved utbyggingen uten mulighet for å tjene penger på prosjektet.

Grunneiernes innsatsfaktor var råtomten, og da kan de ikke ha sett for seg annen avkastning fra utbyggingen enn den årlige festeavgiften som tomteeierne skulle betale, konkluderer retten.

Må bli enige selv

Retten har derimot avvist byggefirmaets krav om å fastsette festeavgiftet til 6.500 kroner og hvilke forutsetninger som skal gjelde dersom tomtene skal selges og ikke festes bort, fordi dette ikke var tema da avtalen ble inngått. Dette er dermed noe partene nå må bli enige om, eller få fastslått på annen måte, framgår det av dommen.

Ettersom Berge Sag derfor ikke fikk fullt medhold, har tingrettsdommer Svein Åge Skålnes har bestemt at partene skal dekke hver sine omkostninger ved rettssaken.

Det aktuelle hytteområdet ligger ved Krokavatnet i Kyrkjedalen, 2,2 kilometer fra bommen ved parkeringsplassen på Skarstøl.

Artikkeltags