HELSE: Instituttet opplyser at vi fortsatt er midt i årets influensautbrudd, og de venter mange influensasyke i ukene fremover.

Laboratoriebekreftet influensa økte markant fram til uke 5, men har ikke økt noe særlig den siste uken. Både andel og antall influensapositive er høyt og ligger over toppnivået i forrige sesong. Instituttet understreker at det ikke er for sent å vaksinere seg, siden influensaen vil være i omløp i mange måneder.

Det er influensautbrudd i alle landets fylker, men influensaforekomsten varierer. Flertallet av fylkene har middels influensaaktivitet. Oslo har svært høy aktivitet, mens det er høy aktivitet i Rogaland, Aust-Agder, Buskerud og Vestfold.

Siden uke 40 i fjor er det meldt om 14 influensautbrudd i helseinstitusjoner, hvorav fire ble meldt sist uke.

På landsbasis dominerer influensa B-virus.