HELSE: Kun 0,3 prosent av dem som gikk til lege i forrige uke, fikk diagnosen influensalignende sykdom, viser Folkehelseinstituttets influensaovervåking.

Det er ikke meldt om influensautbrudd i helseinstitusjoner.

107.171 personer er vaksinert med årets influensavaksine denne sesongen, ifølge tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.