Forskerne fra Oslo Met har tatt for seg innvandrere fra tolv ulike land, og analysert hvordan de kommer ut når det gjelder levekårsproblemer knyttet til arbeid, bolig, inntekt, nabolag, sosial isolasjon, helse og psykiske problemer.

I rapporten, som Klassekampen omtaler, kommer det fram at innvandrere jevnt over oftere sliter med levekårsproblemer generelt, med unntak av sosial isolasjon hvor de er på linje med den øvrige befolkningen.

De oftest forekommende problemene er knyttet til boligforhold, arbeidsmarked og personlig økonomi – i tillegg til helse.

I rapporten kommer det fram at kvinner i snitt har mer problemer enn menn. Polakkene er de som i snitt klarer seg best, mens somaliere har flest problemer. Samtidig oppgir somaliere å være mer fornøyd med livssituasjonen.

Forskerne trodde de ville finne større forekomst av problemer blant dem som bor i distriktene, men resultatet ble omvendt.

Forfatter bak rapporten, Kristian Trondstad, tror det kan ha en sammenheng med at det er lettere å skaffe seg egen bolig i distriktene, samtidig som arbeidsmulighetene er gode.