OSLO: Utlendinger som søker permanent oppholdstillatelse kan ikke ha mottatt sosialhjelp de siste tolv månedene. Det presiserer regjeringen i et nytt høringsforslag.

– Dette vil motivere utlendinger til å delta i det norske samfunnet gjennom arbeid eller utdanning, og virke positivt for integreringen, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) i en pressemelding.

I fjor sommer vedtok Stortinget en lov som sier at utlendinger må ha vært selvforsørgende de siste tolv månedene dersom de skal få varig opphold i Norge. Det vil si at de som har hatt vanlig lønn, vært uføretrygdede, mottatt stipend fra lånekassen eller andre ytelser fra Nav ikke rammes av de skjerpede kravene til inntekt.

Kravet om selvforsørgelse skal heller ikke gjelde for barn, elever i videregående skole, utlendinger over 67 år og varig uføre. Det kan gjøres unntak fra hovedregelen om sosialhjelp i visse tilfeller.

Frist for høringen er 9. mai og det er ventet at ny forskriftsbestemmelse vil gjelde fra våren 2017.