Meld til politiet for ulovleg felling av fem villreinbukkar

Artikkelen er over 1 år gammel

Politiet har motteke to meldingar frå oppsynstenesta på Hardangervidda.