En undersøkelse Epson har gjennomført viser at vi ønsker å jobbe mer hjemmefra fordi det øker produktiviteten, trivselen og kutter reisetiden.

Halvparten av norske kontoransatte mener tre dager med hjemmekontor per uke gir maksimal produktivitet. Likevel er det mange arbeidsgivere som ikke støtter hjemmekontor eller tilrettelegger for nødvendig teknologi.

Undersøkelsen er gjort blant 2.400 kontoransatte i virksomheter med 10-250 ansatte i Tsjekkia, Slovakia, Polen, Ungarn, Romania, Belgia, Danmark, Finland, Nederland, Norge, Sverige, Sør-Afrika, Israel og Hellas. Respondentene er spurt om temaer som utskriftsvaner og -sikkerhet, utnyttelse av teknologi og arbeidstrender.

Mange fordeler

I Norge foretrekker fire av ti ansatte hjemmekontor for å slippe reisetid – mot bare 24 prosent internasjonalt.

Dessuten mener 34 prosent av de kontoransatte i Norge at arbeid hjemmefra forbedrer balansen mellom arbeid og fritid. Dette er en nøkkelfaktor for å holde på ansatte.

35 prosent sier det er enklere å konsentrere seg om en bestemt oppgave hjemme.

37 prosent av norske kontoransatte oppgir at de har hjemmekontor 1-2 dager per uke. 20 prosent oppgir noen få ganger i måneden, og 7 prosent sier at de aldri jobber hjemme.

 

I Norge svarer 40 prosent at arbeidsgiver tillater hjemmekontor til en viss grad, men at det ikke er noen stor entusiasme for det. 33 prosent oppgir at arbeidsgiver ikke tillater hjemmekontor, mot 24 prosent internasjonalt.

Bare 24 prosent av de spurte i Norge oppgir at arbeidsgiver legger til rette for hjemmekontor gjennom møte- og samhandlingsteknologi.

Snøfall

– Virksomheter uten behov for at medarbeiderne er til stede hele tiden bør åpne for mer fleksibilitet. Hjemmekontor kan gi økt trivsel og en følelse av bedre balanse mellom jobb og fritid, og ikke minst styrket konkurransekraft i form av økt produktivitet, sier Tor Arne Moe i Epson Norge.

Mulighet for hjemmekontor kan også ha samfunnsnyttige fordeler ved spesielle eller uventede hendelser. Et eksempel er snøfallet 24. april som lammet store deler av vei- og flytrafikken i Sør-Norge.

– Mange brukte lang tid til jobb fordi arbeidsgiver ikke tillater eller tilrettelegger for teknologien som trengs for å jobbe hjemmefra. Mulighet for hjemmekontor kan også ha en betydelig samfunnsmessig gevinst, uttaler Moe. (ANB)