KARMØY: Byggherre er Odd Hansen AS og arkitekt er: Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS ved sivilarkitekt MNAL Jan Ove Bjørheim.

– Det er kjekt å vinne, og vi er veldig stolte, sier Børge Andersen, daglig leder i Odd Hansen AS.

– Vi fokuserte på å tenke nytt og annerledes og videreutviklet atriumhus. Her kan folk få lekroker og nyte utsikten i forskjellige retninger. Seks av de sju boligene ble solgt med en gang. Vi har lagt stor vekt på at boligene er mest mulig vedlikeholdsfrie, sier Andersen.

Dette er juryens vurdering:

Rekken består av sju vinkelformete eneboliger på to plan. Mot gaten trappes rekken ned av volumer for carporter og boder.  Eneboligene er organisert diagonalt i forhold til hverandre. Volumene i de to etasjene har mange diagonale vinkler. Slik utgjør rekken en påfallende og spennende visuell helhet.  Den minimalistiske stilen skjemmes ikke av inkonsekvent volummarkering og linjeføring. Men den tidstypiske materialbruken vil nok kunne by på vedlikeholdstekniske utfordringer.

Mellom enhetene og i vinkelen mellom hver enhets fløyer dannes det skjermete uterom. Uterommene på begge plan har nær forbindelse med interiørene og delvis utsikt til stedets attraksjon: Havet. Måten å sette enhetene sammen på har hatt en praktisk pris for planløsningene. De diagonale vinklene i interiørene kan stille spesielle krav til møbleringen. Likevel synes fordelene ved å sette rekken sammen slik langt å dominere.

Noe lignende har hittil ikke vært bygget i distriktet. Slik er prosjektet en nyhet. Rekken er tegnet av profesjonelt arkitektfirma. Dermed har man oppnådd å utvide bygningstypologien i vårt område i en tid hvor tett/lav-bebyggelse er særlig aktuell.

Dette var kandidatene til byggeskikkprisen 2018.

Vedtaket ble gjort i Hovedutvalg teknisk og miljø tirsdag kveld.

Pris deles ut til den som har:

«Oppført nybygg som både er arkitektonisk gode i seg sjøl, og som samtidig er godt tilpasset det eksisterende miljøet. Prisen kan også tildeles den som på en god måte har tatt vare på eldre bygninger og bygningsmiljø.»

Det tas særskilt hensyn til byggetekniske løsninger som er positive med tanke på miljøvern, herunder blant annet valg av materiell og energi-økonomi.