– Jeg er i en luksusposisjon. Alt som kommer inn fra dette er en bonus.

Runar Gundersen har ikke skjegget i postkassen. Nå lar han Graabein gro.